Privaatsuspoliitika

Andmekaitse

Oma klientide, patsientide ja teiste teenusekasutajate isikuandmete turvaline käsitlemine on Dermtesti meeskonna üheks olulisemaks eesmärgiks. Isikuandmete käsitlemine toimub rangete reeglite järgi ning vastavalt andmekaitse eeskirjadele ja käesolevale privaatsuspoliitikale.

Dermtesti kodulehekülje tavapärane kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid sisestamata. Mõningal juhul, kus isikuandmed siiski kogutakse (nt. e-posti aadress või kontaktandmed), toimub isikuandmete jagamine kasutaja poolt vaid vabatahtlikult ning väga väikeses ulatuses. Kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi teisele osapoolele ilma eelneva kasutajapoolse kirjaliku nõusolekuta.

Palume silmas pidada asjaolu, et andmete (nt. e-kirjad) edastamisega võivad kaasneda turvariskid, mistõttu ei saa me tagada sellelaadsete andmete täielikku kaitset kolmandate osapoolte vastu.

Google Analytics’i kasutamine

Käesolev veebilehekülg kasutab oma toimingute analüüsimiseks ning parandamiseks Google Analytics tööriista. Google Analytics on vahend kodulehe aktiivsuse mõõtmiseks. Tööriista haldab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab oma toimingutes niinimetatud “Küpsiseid” (ingl k. “Cookies”). Tegemist on kasutaja seadmete jaoks turvaliste tekstisõnumitega, mis võimaldavad kasutajapoolsete külastuste analüüsimise antud veebileheküljel. Küpsiste poolt kogutud informatsioon lehekülje külastuste kohta edastatakse ja seejärel salvestatakse Google’ile kuuluvas USA serveris.

IP-anonüümsuse kasutamise korral antud leheküljel, lühendatakse ja muudetakse IP-aadress enne USA andmekeskusesse ülekandmist Euroopa Liidu siseselt. Täispikkade IP-aadresside ülekandmine USAs asuvatesse Google’i serveritesse toimub vaid erandjuhtudel. Veebilehe omanik on Googlega sõlmitud lepinguga andnud loa kasutada küpsistelt saadavat informatsiooni kõne all oleva lehekülje ja muude teenuste kohta käivate aruannete ja statistika loomiseks. Google Analytics ei ühenda kogutud IP-aadresse teiste Google'i poolt pakutavate teenustega.

Kuigi küpsiste kasutamist on veebibrauseri eelistuste hulgast võimalik keelata, võivad küpsiste keelustamisel mõningad veebilehe funktsioonid kasutaja jaoks kättesaamatuks muutuda. Samuti on võimalik Google Analytiks kasutamist keelates, võimaldada küpsiste kasutamine teiste lehekülje funktsioonide tagamiseks. Google Analyticsi kasutamise keelamiseks on võimalik alla laadida lisa brauserile järgnevalt leheküljelt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analyticsi kasutamine on taas võimalik aktiveerida sisenedes leheküljele: Deactivate Google Analytics.

Päringud, Kustutamine ja Blokeerimine

Teil on igal ajal võimalik teha päring enda isikuandmete, nende päritolu, andmete saaja ja salvestatud andmete säilitamist puudutava informatsiooni kohta. Samuti on teil õigus enda kohta käiva informatsiooni parandamiseks, kustutamiseks või blokeerimiseks. Täiendavate küsimuste korral palume teil lisainformatsiooni saamiseks ühendust võtta meie personaliga: https://www.dermtest.com/about-dermtest/contact.

Küpsised

Sellel leheküljel kasutatakse küpsiseid, et parandada kasutajakogemust antud leheküljel. Kasutatavad küpsised ei sisalda endas viiruseid ega kahjusta mõnel muul viisil teie arvutit. Küpsised aitavad parandada meie lehekülje ning teenuste kasutajasõbralikkust, efektiivsust ja turvalisust. Küpsiste näol on tegemist teie arvutisse salvestatud väikeste tekstifailidega.

Enamike meie lehekülje poolt kasutatud küpsiste puhul on tegemist niinimetatud “Sessiooniküpsistega”. Sessiooniküpsised kustutatakse meie lehekülje kasutamise järgselt automaatselt. Teised küpsised salvestuvad teie arvutisse ning need tuleb soovi korral kustutada manuaalselt. Tänu küpsistele on meil võimalik teid tuvastada, kui külastate meie lehekülge järgmisel korral.

Teil on võimalik seadistada oma brauser teavitamaks teid juhul, kui küpsiseid kasutatakse või vastavalt sellele, milliste küpsiste säilitamist te soovite. Küpsiste täielik eemaldamine võib seada piiranguid meie lehekülje normaalseks kasutamiseks.

Serveri Logifailid

Selle lehekülje pakkuja salvestab teatud informatsiooni niinimetatud server-logifailidesse. Informatsioon saadetakse meile teie brauseri kaudu automaatselt. Edastatud informatsiooni hulka kuulub:

  • Brauseri tüüp ja versioon
  • Operatsioonisüsteem
  • Viide URL-ile
  • Kliendi hostinimi
  • Taotluse kuupäev ja kellaaeg

Nimetatud andmed ei ole seotud konkreetsete isikutega ning saadud teavet ei ühendata teiste andmeallikatega. Kogutud andmeid kasutatakse mõnikord vaid meie süsteemis esineda võivate probleemide või süsteemi väärkasutamiste identifitseerimiseks.

Kontaktivormid

Kontaktivormis edastatud andmed ja kontaktinfo saadetakse meie poolt hallatavasse serverisse, kus see vastavalt säilitatakse ja töödeldakse. Saadud andmeid ei edastata ühelegi teisele osapoolele ilma teie eelneva kirjaliku nõusolekuta.