connected health

Estonian Healthtech Cluster

Dermtest on Connected Health klastri www.connectedhealth.ee liige. Connected Health klaster on tervisega seotud osapoolte kogukond Eestis, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Klastri missioon on Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Connected Health klastrit kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 euro ulatuses.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

  • Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste;
  • Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, teenuste tekkimisele metoodiline kaasaaitamine läbi arendajate ning vajaduspartnerite kokkuviimise ning vajalike testkeskkondade, IT infrastruktuuri initsieerimise
  • Tervise valdkonna ettevõtjate ja töötajate juhtimis- ja müügivõimekuse kasvatamine ning panustamine spetsialistide koolitusse.

Projektid

TISLIIDE 2.0

Dermtest on juhtpartner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „TISLIIDE-2.0“. Projekti panustas ka Cognuse OÜ, Arstlik Perenõuandla OÜ ning Esecom International OÜ. Ühisarendusprojekti kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 31 500 euro ulatuses.

Dermtest on Call (uus nimi: Pildivaatur+) – pildivahetustugi kaugvastuvõtule

Dermtest on juhtpartner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Dermtest on Call – pildivahetustugi kaugvastuvõtule“. Projekti partner on Ida-Tallinna Keskhaigla. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 20 383,5 euro ulatuses.

Ühisarenduse tulemusena valmis turvaline kanal patsiendile oma nahaprobleemidest piltide ja täpsustava info edastamiseks, et võimaldada kaugvastuvõtu käigus tervishoiutöötajatel neid näha. 

Psoriaasi monitooringu lahenduse loomine Dermtesti pildihalduse platvormil (Aeg: jaanuar 2021 - aprill 2020)

Dermtest on juhtpartner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Dermtest-4-psoriasis: psoriaasi monitooringu lahenduse loomine Dermtesti pildihalduse platvormil“. Projekti partner on SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 15 000 euro ulatuses.

Ühisarenduse tulemusena luuakse Dermtesti tarkvarale spetsiifiline moodul psoriaasi haldamiseks: psoriaasi monitooringut ja ravi käsitlust toetav lahendus, mis võimaldab pakkuda terviklikumat ja kvaliteetsemat ravi.