Geeniuse portaal valis Dermtesti nädala idufirmaks

Sel korral on Geeniuse nädala idufirmaks Dermtest, kes töötab ülla eesmärgi nimel. Ettevõte soovib aidata kaasa nahavähi varajasele avastamisele ning selleks on loodud tarkvara, mis aitab inimestel pääseda kiirelt sünnimärgi kontrolli.

Dermtest pääses hiljuti Saksamaa kiirendisse Startupbootcamp, kus kandideeris kokku 516 ettevõtet ning Dermtest pääses kümne parima hulka. Geeniuse küsimustele vastas Dermtesti tegevjuht Priit Kruus.

Mis on teie suur idee?

Dermtesti eesmärk on parandada nahavähi varajast avastamist ning seeläbi melanoomist tingitud surmasid nii Eestis kui mujal maailmas. Seda on võimalik teha, kui vähile viitavad muutused nahal avastatakse võimalikult varases faasis ning selleks on vaja rakendada uusi tehnoloogiaid.

Kuna järjekorrad nahaarstile on pikad, siis ei ole tihti võimalik kiiresti diagnoosi saada. Dermtesti lahenduse abil saab aga esmase diagnoosi kiiresti. Piisab sellest, kui minna kõige lähemasse partner-kliinikusse ning lasta sünnimärgist või nahamoodustisest spetsiaalse kaameraga pilt teha. Dermtest aitab inimesel kiiresti saada probleemsele sünnimärgile dermatoloogi hinnangu oma kodukoha lähedal ning töötab selle nimel, et kogu kaasaegne tehnoloogia oleks efektiivselt melanoomivastases võitluses rakendatud.

Melanoomi surmad on peaaegu 100% ennetatavad, kuid seda võimaldav innovatsioon ei ole piisavalt juurutatud. Tehnoloogia on olemas, see tuleb lihtsalt käiku panna ja seda kavatseme teha. Tervishoid, valdkond kus tegutseme, on keeruline ja mitmetahuline. Uute lahenduste juurutamine võtab aega, sest palju osapooli peavad samal ajal ühte jalga käima. Usume, et meie näitel on võimalik muutusi saavutada – näidata eeskuju ühe kitsa probleemi lahendamisel tehnoloogia abiga.

Mis teenust te pakute?

Dermtest võimaldab tarkvara abil inimestele kiiret sünnimärgi kontrolli. Kahtlase nahamoodustise/sünnimärgi leidmisel saab minna lähimasse Dermtesti partner-kliinikusse ning kasutada seal telemeditsiinilist sünnimärgi kontrollimise teenust. Perearst või pereõde teeb probleemsest nahamoodustisest pildi ning saadab nahaarstile hindamiseks distantsilt.

Dermtest pakub lahendust, kus on ühendatud digitaalne dermatoskoop ja spetsiaalne rakendustarkvara terviklikuks teenuseks, mis aitab võimestada perearste ja inimesi nahavähi varasel avastamisel ja ennetamisel.

Perearstid saavad enda käsutusse digitaalse dermatoskoobi, millega tehakse kõrge kvaliteediga ja suure suurendusega pildid inimese valitud sünnimärkidest. Dermatoskoopilised pildid lubavad arstidel vaadata naha kihte ja struktuure, mida ei näe palja silmaga või tavalise objektiiviga tehtud pildilt. Tavaline nutitelefoni kaamera piisavalt head pilti ei anna.

Perearstikeskuses tehtud dermatoskoopia pildid koos vajaliku lisainfoga saadetakse Dermtestilt renditud tarkvara kasutades eriarstile, kes on saanud spetsiaalse dermatoskoopia diagnostika väljaõppe.

Milleks seda vaja on?

Dermatoskoopia võimaldab tõsta diagnostilist täpsust naha hea- ja pahaloomuliste kasvajate diferentseerimisel ja eriti varase staadiumi melanoomi eristamist muudest pigmentkasvajatest. Võrreldes visuaalse vaatlusega suurendab dermatoskoopia kasutamine varajases staadiumis melanoomi avastamist ligi veerandi võrra ja parandab diagnoosimise täpsust. Teisalt aitab see meetod vältida asjatuid sünnimärkide eemaldamisi.

Melanoom on pahaloomuline kasvaja, mis tekib pigmenti tootvatest rakkudest ehk melanotsüütidest. Melanoomi diagnoositi ainuüksi 2012. aastal Euroopas rohkem kui 100 000 korral ning põhjustas samal aastal üle 22 000 surma.

Aga see number ei peaks nii suur olema.

Piisavalt vara avastatud melanoomi saab väga hästi ravida (99% patsientidest paraneb täielikult), kuid melanoomi, mis on juba tunginud läbi nahakihtide ning organismis levinud, on väga raske täielikult ravida (hilises staadiumis avastatud melanoomi elulemuse tõenäosus jääb statistiliselt vahemikku 15-40%). Eesti on melanoomi suremuse poolest Euroopas 9. kohal, igal aastal sureb haigusesse ligikaudu 60 inimest. Kõrge suremuse üks põhjuseid on melanoomi liiga hiline avastamine.

Kuidas on teie teenus parem näiteks nahaarsti juurde minekust?

Meie teenus seisnebki just perearstidele suuremate võimaluste andmises melanoomi ennetamisele kaasa aidata. Tavapärasest nahaarsti visiidist on teenus veidi erinev. Osa nahaarste teevad näiteks kogu keha kontrolle, kus vaadatakse läbi kõik sünnimärgid. Dermtest on aga mõeldud üksikule probleemsele sünnimärgile nahaarsti hinnangu saamiseks perearsti kaudu. Seda kiiresti, ilma pika järjekorrata, kuid sama kvaliteediga, mis tavalise nahaarsti puhul, kes dermatoskoopi kasutab. Meie lihtsalt toome nahaarsti hinnangu inimese kodule lähedale, lähimasse esmatasandi kliinikusse. Nii ei pea patsient mure lahendamiseks kohe keskusesse sõitma või pikalt järjekorras ootama.

Usume, et ennetava tervishoiu üks alustala on perearstisüsteem ning sellepärast oleme suunanud lahenduse just esmatasandi arstidele, kes oma patsiente nüüd kiiremini aidata saavad.

Kes on tegijad ja mis on nende taust?

Dermtest on Dr. Niine Nahakliinikust välja kasvanud tervisetehnoloogia ettevõte, mis töötati välja koostöös tunnustatud dermatoloogide ja dermato-onkoloogidega. Algselt telemeditsiini projektina alustanud lahendus on nüüdseks kasvanud iseseisvaks ettevõtteks, mis nahavähi ennetuse ja varase avastamise tehnoloogiat arendab. Meeskonnas on tugev kogus kompetentse nii tervishoiust, majandusest, juhtimisest, tarkvaraarendusest:

  • Priit Kruus – tegevjuht (CEO) on 8-aastase tervishoiuvaldkonna analüüsi ja meeskondade juhtimise kogemusega. Töötas enne Praxises tervisevaldkonna juhi ja analüütikuna. Majanduse ja tervisetehnoloogia haridus (MSc)
  • Riina Hallik – teadusjuht (CRO) on omandanud hariduse Karolinska Ülikoolis tervishoiukorralduse valdkonnas ning lõpetanud ka tervisetehnoloogia õppekava TTÜs (MSc), teinud varem mitu start-upi.
  • Raul Niin – Dermtesti projekti esimene käivitaja ja üks investoritest. Lisaks on ta Dr Niine Nahakliiniku ning Kotka tervisemaja asutaja ja juht.
  • Silver Mikk – Dermtesti uus tootejuht, varem Sportlyzeris toodet juhtinud ja viis aastat iOSi platvormil arendanud. Tunneb hästi Saksa turgu.
  • Rasa Ramanauskaite – market access manager, kes aitas Dermtesti Leedu turule viia, lõpetas samuti TTÜ tervisetehnoloogia õppekava.

Lisaks meditsiinilised nõuandjad, dermatoloogid/onkoloogid: Dr Marianne Niin, Dr Ulvi Loite, Dr Elen Vettus, Dr Bret Kuldsaar; Julianna Šeleg – dermatoskoopia õde. Meil on olnud suur hulk aitajaid, mentoreid, rahvusvahelisi partnereid Eestist ja mujalt, kes kõik on pakkunud nõu ja tuge eesmärgi poole pürgimiseks.

Millega te raha hakkate teenima?

Meie ärimudel seisneb tarkvara ja riistvara renditasus partner-kliinikutele, kes teledermatoskoopia tasulist tervishoiuteenust patsientidele osutavad. Tasu, mida patsient maksab partner-kliinikule, hõlmab aga peamiselt õdede ja arstide töötasu, kes pilte teevad ja hindavad.

Töötame selle nimel, et kiire sünnimärgi kontroll oleks võimalikult paljudele nii ajaliselt, geograafiliselt kui rahaliselt kättesaadav. Mitmetes riikides suhtleme ka ravikindlustustega, et parandada teenuse kättesaadavust. Huvitava näitena saab tuua välja, et Saksamaa ravikindlustusel on kohustus investeerida igal aastal 1% eelarvest uute telemeditsiini tehnoloogiate juurutamisse – püüame ka nendega läbi rääkida.

Dermtesti tarkvara pakub lisandväärtust just kättesaadavuse ja kiiruse parandamisega raviteenuse protsessis. Keskmiselt saadakse visiidiaeg partner-kliinikus Eestis viie päeva jooksul ning pärast piltide tegemist tuleb vastus dermatoloogilt kuni kahe tööpäeva jooksul.

Miks olete just teie see üks kümnest idufirmast, kes ei lähe pankrotti?

Meie strateegia on laia rahvusvahelise võrgustiku ehitamine ja fokusseerimine ühele konkreetsele eesmärgile – nahavähi surmade vähendamisele. Püüame lahendada kitsast, kuid olulist probleemi ja teha seda võimalikult terviklikult ning tervishoiu eripärasid arvestades. Teadmised, mis kogunevad ühes riigis, saab rakendada teises.

Rahvusvahelised koostööpartnerid ja ambitsioon siseneda uutele ja väga keerulistele turgudele on see, mis aitab edasi. Kindlust annavad tunnustused kliinilistel rahvusvahelistel konverentsidel dermatoskoopia ja teledermatoloogia valdkonnas. Teame, et oleme võrreldes sarnaste lahendustega hetkel väikse sammukese ees nii teenuse ülesehituse kui skaleerimise mõttes.

Eestis on Dermtesti lahendus kättesaadav juba kümnes maakonnas ja 16 kliinikus ning samuti oleme aktiivsed Leedus, kus süsteemi kasutab viis kliinikut. Avastatud on 60 varase faasi nahavähki ning kokku on kontrollitud ligi 4000 sünnimärki. Nüüd püüame saavutada sama Saksamaal aga kaheksakümmend korda suuremas mahus. Lisaks tarkvara ja teenuse pakkumisele teeme ka erinevate organisatsioonide abiga (FoRevo, Smartsun, Vähiliit jt) teavitustööd, kuidas inimene ise nahavähi riski saaks vähendada.

Eesti ja Leedu on meie esimesed turud, kuid eesmärk on jõuda suurtesse riikidesse. Saksaamale sisenemisel aitab meid Startupbootcamp Digital Health kiirendiprogramm, kus praegu suurema osa tiimiga viibime.

Mida teil täna kõige rohkem vaja on?

Alati on start-upis puudu ajast ja ressurssidest, kuid kui mõelda meie järgmisele turule, Saksamaale, siis siin on eelkõige vaja just häid nõuandjaid, kes aitavad Saksamaa tervishoiu bürokraatiarägastikust läbi pureda. Siin ei ole mitte üks haigekassa, vaid kokku 120 erinevat haigekassat ning tervishoiu rahastamismudel üks komplekssemaid maailmas. Peame otsima kaasamõtlejaid ja liitlasi tervishoiu eri osadest ning sobitama kogu asja kohalikku süsteemi. Saksamaa tervishoius on sarnaselt Eestiga mitmeid murekohti. Järjekorrad eriarstidele on pikad ning süsteem kulukas. Aastas sureb melanoomi üle 3000 inimese. Seetõttu otsitakse lahendusi, mis olukorda parandaksid. Eesti e-tervis pakub seejuures sakslastele suurt huvi ja siinset tehnoloogiat ja start-upe tuuakse eeskujuks.

Mida te järgmise 12 kuu jooksul saavutate?

Startupbootcamp kiirendiprogrammi, kus praegu oleme, intensiivne formaat tähendab meile järgmist käiku ettevõtte arendamisel. Plaan on käivitada teenusepakkumine Saksa turul. Samal ajal otsime partnereid mujal Euroopas. Näiteks vaatame suuremate Ida-Euroopa riikide poole, sest just seal on melanoomi ennetuses suuri probleemkohti.

12 kuu pärast on Dermtestil Saksamaal kahes regioonis kokku 50 partner-kliinikut ning oleme alustanud või alustamas järgmistel sihturgudel. Eestis on selleks ajaks avastatud õigeaegselt 100 varajast melanoomi. Võrdluseks, aastas diagnoositakse Eestis kokku ligikaudu 220 melanoomi ning igal aastal sureb haigusesse ligikaudu 60 inimest. Kas just 12 kuu pärast, aga nelja aasta pärast tahame, et viimane number oleks kaks korda väiksem.

Avaldatud Geeniuse veebiportaalis. Loe originaalartiklit siit.

Jaga artiklit: