О Dermtest-е


Dermtest

Dermtest este o platformă online de consultații care le permite medicilor de familie să efectueze examinări rapide și de înaltă calitate a nevilor pacienților și să se consulte cu dermatologi. Software-ul Dermtest realizează conectarea dintre medicii de familie și dermatologi, pentru o colaborare efi cientă, tratament mai rapid și un raport mai bun cost/efi cacitate. Medicii de familie pot pune la dispoziția pacienților un serviciu suplimentar, iar timpul dermatologilor este utilizat de 5 ori mai efi cient. Peste 8.000 de cazuri au fost diagnosticate prin intermediul Dermtest, iar rezultatele au fost prezentate la numeroase conferințe medicale. Dermtest a fost dezvoltat în Estonia și este utilizat în Germania, Moldova, Estonia și Lituania.

dt

 
Dezvoltat de dermatologi cu experiență
Certificare de securitate din Germania

Dispozitive licențiate

Utilizat în Germania, Moldova, Estonia și Lituania

Procedura standardizată are ca obiectiv examinarea nevilor suspecți, în mod individual. Prin utilizarea unui dermatoscop digital, medicul de familie sau asistenta medicală obține imagini ale nevului pacientului. Aceste imagini sunt încărcate pe platforma online securizată Dermtest și sunt trimise la un dermatolog califi cat pentru evaluare. Evaluările sunt efectuate pe baza imaginilor și a anamnezei pacientului. În câteva zile, rezultatele și recomandările sunt trimise înapoi medicului de familie, care îl informează pe pacient și care poate elabora viitorul plan de tratament al pacientului.

Benefi cii esențiale

Pacient

● Acces rapid & local

● Detectarea precoce

● Sugestii personale

 Medic de familie

● Oferă un serviciu nou și de înaltă calitate

● Procedura poate fi efectuată de asistenta medicală

● Asigură accesul la screeningul cancerului de piele

 Dermatolog

● Acces mai ușor la opinia unui dermatolog

● Proces de lucru optimizat

● Platformă ergonomică pentru evaluarea imaginilor dermatoscopice

 Societate

● Raport mai bun cost/efi cacitate prin detectare precoce și accesibilitate

● Îngrijire coordonată și colaborare

● Serviciu suplimentar ușor de implementat